Katolickie Gimnazjum i Liceum
Księży Pallotynów
w Chełmnie

"Katolik" - Szkoła Odkrywców Talentów!

Z nami do sukcesu!

Najwyższy wskaźnik EWD

w województwie - jest to wskaźnik przyrostu wiedzy ucznia w czasie nauki (najczęściej nie publikowany przez inne szkoły).

Najlepsza szkoła regionu

3 miejsce w województwie w rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej w 2012r!

Najlepsze wyniki testów

gimnazjalnych w województwie - jesteśmy w grupie tzw. “Szkół sukcesu”.

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2013 - opublikowanym przez miesięcznik "Perspektywy" i dziennik "Rzeczypospolita" - Katolickie Liceum Ogólnokształcące Księży Pallotynów w Chełmnie zajęło miejsce wśród 500 najlepszych liceów w Polsce i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2013"

Pracownicy KLIG

Wykaz pracowników Katolickiego Liceum i Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie.

 

1. ks. mgr Janusz Rempalski SAC - dyrektor

2. p. inż. Barbara Nejmant - wicedyrektor ds. dydaktycznych

3. ks. mgr Łukasz Śleziak SAC - prefekt

4. p. mgr Magdalena Bereza - język łaciński

5. p. mgr Anna Pikulska - Brembor - historia, podstawy filozofii

6. p. mgr Grażyna Głowacka - język francuski

7. p. mgr Agnieszka Janiszewska - język polski

8. p. mgr Jolanta Jaszczak - język angielski

9. p. mgr Marcin Kadukowski - język angielski

10. p. mgr Marian Kaliszer - matematyka

11. p. mgr Przemysław Kensik - wychowanie fizyczne

12. p. mgr Grażyna Kierska - język francuski

13. p. mgr Magdalena Kocik - czytelnia

14. p. mgr Mirosław Kocik - język polski

15. p. mgr Małgorzata Kręcicka - podstawy ekonomii, przedsiębiorczość

16. p. mgr Hanna Koczkodon – Mackojć - wychowanie fizyczne

17. p. mgr Elżbieta Łuczak - biologia

18. p. mgr Kinga Mika - język angielski

19. p. mgr Celina Mikucka - język polski

20. p. mgr Maria Budnik – Reimann - język polski

21. p. mgr Tomasz Sitek - informatyka, technologia informacyjna

22. p. mgr Danuta Sergot - język niemiecki

23. p. mgr Irena Sondej - biologia

24. p. mgr Andrzej Struski - wychowanie fizyczne

25. p. mgr Andrzej Skupniewicz - muzyka, historia sztuki

26. p. mgr Piotr Sołtysiak - historia, wos

27. p. mgr Joanna Szpręglewska - geografia

28. p. mgr Alicja Tarnawska - język niemiecki

29. p. mgr Magdalena Witkowska - pedagog

30. p. mgr Tomasz Went - edukacja dla bezpieczeństwa

31. p. mgr Krystyna Wygnańska - fizyka

32. p. mgr Jarosław Wygnański - chemia

33. p. Anna Ciechanowska - główna księgowa

34. p. mgr Danuta Chrapińska-Ostrowska - specjalista ds. administracji

35. p. Iwona Neumann - pracownik obsługi

36. p. Marcin Ziemecki - pracownik obsługi